petek, 07. april 2017

MAKSIMALNA PORABA KISIKA

Ko se pogovarjamo o teku, kolesarstvu, smučarskem teku, plavanju ali drugih aerobnih športih beseda skoraj vedno nanese na pojem maksimalna poraba kisika oziroma VO2 max. Ne glede na to, če govorimo o treniranju ali ne, se pogovarjamo o vrhunskih ali rekreativnih športnikih, celo o napravah … Vsi smo tako zelo pametni. Niso redki stavki: “Ali si slišal, da je imel Bjorn Dahli VO2 max 96?“, “Meni je moj Polar izračunal VO2 max 53,2.“, “Jaz pa treniram intervala pri 92 % VO2 max“ in podobno.

VO2 max je oznaka za maksimalno porabo kisika nekega organizma. Le-ta označuje, kolikšen je največji volumen kisika, ki ga je telo sposobno porabiti v eni minuti. Poznamo relativno in absolutno vrednost, razlikujeta pa se po merski enoti. Absolutna vrednost nam pove celokupni volumen porabljenega kisika (npr.: 3,6 l/ min), relativna vrednost pa je preračun, kjer dobimo vrednost glede na telesno težo merjenca (absolutno vrednost delimo s telesno težo merjenca). Tako ima na primer tekač s telesno težo 75 kilogramov in absolutno porabo 3,6 l/min relativno porabo 48,0 ml O2/min/kg telesne teže. Merjenje maksimalne porabe kisika je že dolgo časa najbolj uporabna metoda za merjenje aerobne učinkovitosti ljudi ter tudi živali.

Maksimalno porabo kisika lahko izmerimo v laboratoriju ali na terenu s pomočjo posebne maske, ki jo nosi merjenec, in naprave, ki meri volumen ter sestavo vdihanega in izdihanega zraka. Na podlagi analize plinov lahko preračunamo, koliko kisika se je v telesu porabilo. Meritev največkrat poteka v laboratoriju na tekaški stezi ali pa na cikloergometru. Merjenec prične meritev na povsem nizki intenzivnosti, ki jo nato po korakih stopnjuje do maksimalne obremenitve. Da je meritev kar najbolj natančna, mora trajati vsaj 15–20 minut. Poznamo več različnih protokolov meritve, najbolj razširjen pa je stopnjevani obremenitveni test, kjer se teče na tekoči preprogi in se vsaki dve minuti hitrost teka poveča za 1 km/h. Testa je konec takrat, ko merjenec ni več sposoben dosegati zahtevanega ritma teka. Na ta način lahko tudi natančno določimo še en zelo pomemben parameter, in sicer ( VO2 max) hitrost pri maksimalni porabi kisika, ki je eden od najpomembnejših parametrov za načrtovanje vadbe.Print Friendly and PDF

Ni komentarjev:

Objavite komentar