petek, 21. april 2017

MOTIVACIJA

Obstaja veliko razlogov, zaradi katerih se ljudje ukvarjamo s športom. Ti razlogi, ti motivi se skozi življenje bolj ali manj spreminjajo. Vsak od razlogov pa pomeni za nas motiv.

Motivacija, ki v najširšem smislu predstavlja usmerjeno, dinamično komponento vedenja, je značilna za vse živalske organizme, od najpreprostejših enoceličnih ameb do človeka. Zajema spodbujanje aktivnosti in usmerjanje.

Človekovo vedenje je usmerjeno k doseganju ciljev, zato bodo potrebe zadovoljene, ko cilj dosežemo. Vsako aktivnost lahko bolje opravljamo, če želja po tej aktivnosti izhaja iz nas samih. Kadar si cilj postavimo sami, kadar se ukvarjamo z določeno aktivnostjo zato, ker sami tako želimo, govorimo o NOTRANJI MOTIVACIJI.
Kadar pa nam cilj, ki naj bi ga dosegli, postavi kdo drug (npr. starši, trener,...), ne pa sami, govorimo o ZUNANJI MOTIVACIJI. Naš uspeh je v veliki meri odvisen od smeri naše motivacije. Če neko dejavnost počnemo zaradi drugih, v tej dejavnosti ne bomo našli zadovoljstva, prav tako je težko, če smo sami zelo zavzeti za določeno dejavnost, pa nas okolje pri tem ne podpira. Idealno bi bilo, da bi bilo v našem življenju na vseh področjih prisotne čim več zunanje in notranje motivacije.
Print Friendly and PDF

Ni komentarjev:

Objavite komentar