petek, 24. november 2017

ATLETSKO STOPALO - 1. del

ŽŽe ime obolenja kažže na to, da pogosto prizadene atlete, še zlasti ob nezadostnem in nerednem sušenju kožže stopal in med prsti nog, ki naj bi ga dosledno izvedli po končani športni dejavnosti. 

Atletsko stopalo je prav tako pogosta nadloga pohodnikov in vojakov, ki prebijejo veliko dni v tesnih obuvalih in neugodnih higienskih razmerah.

Vendar to ne velja samo za te osebe. Obolenje pogosto prizadene tudi lene in nedejavne ljudi.

O atletskem stopalu govorimo, kadar opažžamo glivično vnetje kožže stopal, najpogosteje predelov med prsti. Je dokaj pogosto; menimo, da se tako rekoč pri vsakem človeku pojavi vsaj enkrat v žživljenju.

Atletsko stopalo se najpogosteje pojavlja pri najstnikih in odraslih moških, redkeje pa ga opažžamo pri žženskah in otrocih, mlajših od dvanajst let. Zdravljenje je sicer preprosto in učinkovito, vendar se lahko okužžba kožže na stopalih po uspešnem zdravljenju kadar koli ponovi. Večino prizadetih doleti to obolenje enkrat v žživljenju, pri nekaterih pa je zaradi nekaterih drugih dejavnikov ponavljajoča se težžava, ki jo je treba večkrat zdraviti.

Glivično okužžbo kože mnogi povezujejo s pomanjkljivo ali neprimerno nego in higienskimi navadami, vendar to v večini primerov ne velja. Na nastanek obolenja vplivajo številni dejavniki, na primer povečana vlažnost kože, določena kislost in povišana temperatura. Na te dejavnike vplivajo razne dejavnosti, delovne razmere, nekatera oblačila ali obuvala. Dolgotrajno delo v nekem okolju, dejavno ukvarjanje s športom, pri katerem je treba nositi določena oblačila in obuvalo, lahko dodatno spremenijo kožžo. 

Zaradi tesnega prileganja obuval, ki preprečujejo krožženje zraka, ter neprimernih materialov in njihove neprepustnosti se poveča znojenje kožže. Tako se ustvari ugodno okolje za rast in razmnoževanje glivic. Sintetični materiali, ki ne »dihajo«, lahko stanje dodatno poslabšajo.
Strokovni izraz za glivično okužžbo stopala je Tinea pedis. Atletsko stopalo je ena od oblik glivičnih okužžb stopala. Povzroča ga več vrst glivic. Tem mikroorganizmom, ki so podobni rastlinam, omogoča človeška kožža v nekaterih razmerah ugodno okolje za rast in razmnožževanje. Glivice žživahno rastejo v temnem, vlažnem in toplem okolju.

Okužžba nastopi šele, ko glivične spore, ki se nahajajo v našem okolju, pridejo v stik s kožžo. Podobno kot rastlinska semena v toplem in vlažnem okolju vzklijejo in se začnejo razvijati v rastlino, se tudi spore v takem okolju spremenijo, glivični elementi pa se razrasejo v zgornjih plasteh kožže in povzročijo njeno vnetje. To opažžamo kot rdečino in luščenje, ki se jima pridružžita srbenje in skelenje. Te spremembe imenujemo atletsko stopalo.

ZAKAJ NASTANE ATLETSKO STOPALO

VlaŽžno okolje, povečano znojenje in tesno, neprimerno zračeno okolje predstavljajo idealne razmere za razvoj glivičnega vnetnega obolenja oziroma nastanek atletskega stopala.

Na razmočene in zmehčane predele med prsti in v kožnih gubah, kjer se kožža že sicer drgne, se glivice zlahka naselijo, zato je treba tem predelom nameniti posebno pozornost. Še posebno pozorni morajo biti zaradi dolgotrajne nošnje športne obutve športniki (na primer atleti in nogometaši).

Z drugimi besedami, potne noge, tesna obuvala, v glavnem športni copati, sintetične nogavice, nezadostno brisanje nog po kopanju ali prhanju, plavanju ali rekreaciji lahko vodijo v nastanek atletskega stopala. Če temu prištejemo še hojo z golimi nogami v garderobah, telovadnicah ali ob bazenih, je verjetnost okužžbe še večja.
K nastanku obolenja ali njegovemu ponavljanju lahko pri nekaterih posameznikih prispevajo še nekatere druge zdravstvene težžave, na primer bolezni perifernega ožžilja, ortopedske nepravilnosti stopala, sladkorna bolezen, obolenje perifernega žživčevja, včasih imunska oslabelost organizma ali težžave s ščitnico.
Glivično obolenje stopal (atletsko stopalo) je nalezljivo, saj se v prizadeti kožži nahajajo mnogi glivični elementi, ki se lahko prenesejo na drugega človeka ali v okolico, kjer okužženi hodi brez primernega obuvala.

Vir: Dnevnik tekača III
Print Friendly and PDF

Ni komentarjev:

Objavite komentar